Oferta

Cabinetul oferă servicii complexe juridice atât societăţilor şi agenţilor economici persoane juridice cât şi persoanelor fizyce.

Oferta cabinetului cuprinde întocmirea de opinii juridice, consultanţă juridică, întocmire de contracte şi documente interne, analiza şi verificarea contractelor, participarea la negocieri comerciale şi, înainte de toate, reprezentarea juridică în procese şi chestiuni administrative. Clienţilor tip business le propunem servicii juridice permanente.

Experienţa acumulată în ani garantează o abordare corectă şi de specialitate a cazurilor încredinţate. Standardele etice sunt pe primul loc în munca noastră, lucru care asigură clienţilor confortul necesar în realizarea scopurilor de viaţă şi business.

Garanţia încrederii în contactele cu Clienţii sunt premizele financiare clare. Avem grijă ca clienţii noştri să nu fie surprinşi de preţurile practicate pentru serviciile noastre. Pentru necesităţile fiecărui Client, pe baza analizei individuale a circumstanţelor, putem propune diferite variante de abordare a dosarului şi deci moduri de decontare diferenţiate.

Valoarea remuneraţiei este stabilită de fiecare dată în cadrul discuţiilor individuale cu Clientul, în

funcţie de tipul dosarului şi de cantitatea de muncă depusă de avocat, pe baza Hotărârii Ministrului

Justiţiei din ziua de 28 IX 2002 privind remuneraţia activităţilor prestate de avocaţi precum şi a suportării de către Trezoreria Naţională a costurilor de asistenţă juridical neachitată oferită din oficiu (Dz.U. nr. 163 poz. 1348 cu modificările ulterioare).

Sistemele de decontare

1. Sistemul de remuneraţie forfetar

Onorariul nostra este stabilit la o sumă de remunerare concretă. Acest sistem este aplicat în cazurile în care domeniul de lucru şi timpul pot fi aproximate.

2. Sistem de decontare orar

Valoarea remuneraţiei depinde de timpul dedicat executării comenzii. Acest sistem se aplică în principal atunci când domeniul de lucru nu poate fi stabilit înainte.