Oferta

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną zarówno podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w tym w szczególności spółkom prawa handlowego, jak i osobom fizycznym.

Oferta Kancelarii obejmuje udzielanie pisemnych opinii prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie umów oraz aktów wewnętrznych, analiza i weryfikacja umów, udział w negocjacjach handlowych oraz przede wszystkim zastępstwo prawne i procesowe w sprawach sądowych i administracyjnych. Klientom biznesowym proponujemy stałą obsługę prawną.

Zdobyte wieloletnie doświadczenie gwarantuje rzetelne i fachowe podejście do powierzonych spraw. W pracy Kancelarii najważniejsze są najwyższe standardy etyczne, co zapewnia klientom pełen komfort w realizowaniu swoich celów życiowych jak i biznesowych.

Gwarancją zaufania w kontaktach z Klientami są przejrzyste ustalenia finansowe. Dbamy o to, aby nasi kontrahenci nie byli zaskakiwani cenami oferowanych przez nas świadczeń.

Dla potrzeb każdego Klienta, w oparciu o indywidualnie rozpatrywane okoliczności, możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą, a w konsekwencji zróżnicowane sposoby rozliczeń.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy i nakładu pracy adwokata, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163 poz. 1348 z późniejszymi
zmianami).

Systemy rozliczeń

1. System wynagrodzenia zryczałtowanego
Nasze honorarium określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

2. System rozliczeń godzinowych
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie wtedy, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu wykonywanych prac.