Obszar działania

Kancelaria, w ramach prowadzonej działalności oferuje wyspecjalizowaną pomoc skierowaną
zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. w zakresie:

  • prawa cywilnego (zobowiązania, prawo rzeczowe, rozwody, alimenty)
  • odszkodowań cywilnych
  • egzekucji należności pieniężnych
  • prawa karnego gospodarczego (reprezentacja firmy jako strony w sprawach karnych)
  • prawa karnego skarbowego (reprezentacja firmy w sprawach podatkowych i celnych)
  • prawa spółek handlowych (tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, prowadzenie spraw spółek)
  • prawa upadłościowego i naprawczego
  • prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • prawa wekslowego i czekowego
  • cywilno i administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
  • prawa rynku nieruchomości
  • prawa zamówień publicznych
  • prawa konsumenckiego (w tym upadłości konsumenckiej)
  • prawa pracy

Kancelaria oferuje także pełną obsługę księgową poprzez wyspecjalizowaną kancelarię księgową.